Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1998

české číslo

Obsah čísla

STATI

Miroslav Novák:
Je konsensuální “model” demokracie nejlepší? [3]

Don Kalb:
Duch Miltona Friedmana. Disidentské poznámky k nové sociální ortodoxii [23]

Pavel Navrátil:
Sociální práce jako sociální konstrukce [37]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Jan Řehák:
Kvalita dat I. Klasický model měření reliability a jeho praktický aplikační význam [51]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Blanka Řeháková:
Vývoj představ o spravedlivém příjmu [61]

STUDENTI PÍŠÍ

Tomáš Katrňák:
Problém vztahu religiozity a anomie [87]

RECENZE

P. Barša:
Jiří Přibáň: Sociologie práva [99]

J. Sedláček:
Antoni Sułek, Józef Styk, Irena Machaj (ed.): Ludzie i instytucje. Stawanie sie ładu społecznego [102]

J. Kamarýt:
E. O. Wilson: O lidské přirozenosti [106]

J. Jandourek:
Luboš Kropáček: Islámský fundamentalismus [108]

J. Buriánek:
Roger Hood: The Death Penalty. A World-wide Perspective [110]

A. Vodáková:
Erazim Kohák: Průvodce demokracií [112]

J. Uhlík:
P. František Josef Řezáč: Vězeňství v posavadních spůsobech svých s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování zločinců [113]

K. Bertelsmann:
Martin Scott Peck: V jiném rytmu [114]

J. Dobeš:
Heino Heinrich Nau (hrsg.): Der Werturteilsstreit [116]

B. Loewenstein:
Sociologie mezi historismem a normativismem: Stati Karla Achama [119]

ZPRÁVY A INFORMACE

J. Musil, P. Klvačová:
Konference o osudech české společnosti 1918-1998 [123]

J. Musil:
Významná konference [125]

L. Kotačka:
Výzvy a podoby urbanismu [127]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz