Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1998

české číslo

Obsah čísla

STATI

Miroslav Novák:
Je konsensuální "model" demokracie nejlepší? (druhá část) [131]

Klára Vlachová, Petr Matějů:
Krystalizace politických postojů a politického spektra v České republice [145]

Petr Matějů, Klára Vlachová:
Role politicky relevantních hodnot ve volebním rozhodování v České republice [171]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Jan Řehák:
Kvalita dat II. Přístupy k ohodnocování výzkumných instrumentů založené na modelování kovariančních struktur [195]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Wan-Ning Bao, Frederick O. Lorenz:
Pocit ohrožení kriminalitou v České republice [205]

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Wan-Ning Bao, Frederick O. Lorenz:
Pocit ohrožení kriminalitou v České republice TABULKA 2 [220]

Gerlinde Dörr, Tanja Kessel:
Transformace jako proces učení. Příklad nové moderní organizace výroby [221]

RECENZE

K. Müller:
Bedřich Loewenstein: Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace [235]

J. Sedláček:
Tadeusz Banaszczyk: Durkheim i protagoniści [237]

R. Stošková:
Libor Musil (ed.): Vývoj sociálního státu v Evropě [240]

A. Andrle:
F. Zich, V. Houžvička, M. Jeřábek, Q. Kastner: Kdo žije v pohraničí [242]

K. Bertelmann:
Harrie Salman: Evropa v novém světle [244]

J. Kapr:
Ján Gabura, Jana Pružinská: Poradenský proces [246]

ZPRÁVY A INFORMACE

J. Musil:
Přemýšlení s Arnoštem Gellnerem - filozofie, antropologie, politika [249]

J. Sedláček:
Polská Sociologická encyklopedie [252]

M. Illner:
Druhá evropská konference UNESCO o společenských vědách [254]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz