Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1998

O. Šoltys:
Czech Germans, or German Czechs? [125]

Šoltys, O.. 1998. „Czech Germans, or German Czechs? .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6 (1): 125

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz