Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1998

Jiří Buriánek:
'Soft' Deviance or Erosion: The Forming of Organisational Culture [25]

Buriánek, Jiří. 1998. „'Soft' Deviance or Erosion: The Forming of Organisational Culture.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6 (1): 25-42

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz