Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1998

Ladislav Rabušic:
Poverty of the Czech Elderly - Myth or Reality? [5]

Rabušic, Ladislav. 1998. „Poverty of the Czech Elderly - Myth or Reality?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6 (1): 5-24

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz