Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1998

české číslo

Obsah čísla

Miloš Havelka, Jiřina Šiklová:
Úvod k monotematickému číslu k výročí 100 let od vydání Masarykovy Otázky sociální [387]

STATI

Jiří Musil:
Masarykova sociální otázka, socialismus a soudobý komunitarianismus [391]

Bedřich Loewenstein:
Marx v Masarykově prizmatu [403]

Ilja Šrubař:
Max Weber a Tomáš Garrigue Masaryk [417]

Jan Milič Lochman:
Masarykův zápas s marxismem v teologické perspektivě [427]

Karel Hrubý:
Masaryk a Bernstein [437]

DISKUSE

Miloš Havelka:
Úvod k diskusi o sociálně teoretických a historických aspektech tzv. "nepolitické politiky" [453]

Miloš Havelka:
Nepolitická politika": kontexty a tradice [455]

Milan Otáhal:
O nepolitické politice [467]

VZPOMÍNKA

Ivan Gaďourek:
Má cesta k Masarykovi a s Masarykem [477]

RECENZE

M. Novák:
Vladimír Peška, Antoine Mares (eds.): Thomas Garrigue Masaryk, Européen et humaniste [483]

J. Sedláček:
Jarosław Kilias: Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka [484]

L. Kotačka:
Bedřich W. Loewenstein: My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie [488]

J. Sedláček, R. Marada:
Max Weber: Autorita, etika a společnost [493]

J. Havlová:
Jan Vláčil a kolektiv: Organizační kultura v českém průmyslu [497]

P. Horská:
Jacques Dupâquier (ed.): L'espérance de vie sans incapacité. Faits et tendances. Premieres tentatives d'explication [499]

Z. Vajdová:
Hynek Jeřábek: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu [501]

J. Sedláček:
Nina Kraśko: Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920-1970 [503]

ZPRÁVY A INFORMACE

I. Reifová:
Forum 2000 - lesk a bída globalizace [505]

M. Illner:
XIV. Světový sociologický kongres v Montrealu [506]

J. Musil:
Otázky globalizace na XIV. světovém kongresu sociologie [508]

J. Janyšková:
Z činnosti Masarykovy české sociologické společnosti v roce 1998 [510]

J. Sedláček:
Krzysztof Olechnicki, Paveł Załęcki: Słownik socjologiczny [511]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz