Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2008

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora [615]

STATI

Karel Müller:
Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě. [627]

Boris Burcin, Dušan Drbohlav, Tomáš Kučera:
Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky.. [653]

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková:
Genderové aspekty českého školství [683]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Dana Hamplová:
Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity [703]

PŘEHLEDOVÉ STATI

Natalie Simonová, Tomáš Katrňák:
Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností [725]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Blanka Řeháková:
Kontrasty v logistické regresi [745]

Pavlína Spurná:
Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? [767]

NEKROLOG

Miloslav Petrusek, Milan Tuček:
Za Pavlem Machoninem [789]

Jaroslav Krejčí:
Vzpomínka na Pavla Machonina [794]

MEDAILON

Zuzana Uhde:
Sté výročí narození Simone de Beauvoir [797]

Marek Skovajsa:
Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008) [800]

RECENZE

Marta Svobodová:
Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika [807]

Jiří Woitsch:
Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti [809]

Zdeněk R. Nešpor:
Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969 [813]

Marcela Kafková:
Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Vzdělávání a život v komputerizovaném světě [817]

Michal Růžička:
Loic Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality [820]

ZPRÁVY

(-mp-):
- 150 let od narození Émila Durkheima, Bratislava, 15.–16. 5. 2008 [825]

Jiří Vinopal:
International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC) [826]

Arnošt Svoboda:
5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass) [828]

Karel Černý:
Konference Education, Equity and Social Justice [829]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz