Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1999

české číslo

Obsah čísla

STATI

Pavel Kolář:
Geneze novodobého konzervatismu jako problém sociálních věd ve 20. století [375]

Ladislav Rabušic, Tomáš Sirovátka:
Český sociální stát a jeho legitimita [397]

Jarosław Kilias:
Renanovské pojetí národa a současná sociologie [423]

Gerlinda Šmausová:
"Rasa" jako rasistická konstrukce [433]

Jiří Přibáň:
Sociologický pojem přirozených práv a právní věda [447]

DISKUSE

Miloš Havelka:
Úvod k diskusi [459]

Miroslav Novák:
Recenzentovy pochybnosti o interpretaci ‚patové' situace v politice na základě výsledků sociologických výzkumů [460]

Petr Matějů:
Volbami se testují ideologie, nikoli vědecké teorie a hypotézy [463]

Pavel Machonin, Lumír Gatnar:
Sociologie, volby a naši kritikové [468]

RECENZE

J. Večerník:
J. L. Porket: Modern Economic Systems and their Transformation [471]

J. Jandourek:
Irena Borowik, Gregorz Babinski (ed.): New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe [473]

J. Sedláček:
Émile Durkheim: Sociologie a filosofie [475]

L. Buštíková:
Patrick Doreian, Frans N. Stokman (ed.): Evolution of Social Networks [478]

A. Andrle:
Bohuslav Blažek: Venkov-města-média [480]

P. Horská:
Evelyne Sullerotová: Krize rodiny [481]

J. Sokol:
Pierre Bourdieu: Teorie jednání [482]

H. Kubátová:
Alena Heitlingerová, Zuzana Trnková: Životy mladých pražských žen [485]

Z. Mansfeldová:
Ferdinand Karlhofer, Emerich Tálos: Sozialpartnerschaft und EU [487]

ZPRÁVY A INFORMACE

P. Machonin:
K nedožitým sedmdesátinám Pavla Kohna [491]

E. Rendlová:
Zprávy z Masarykovy české sociologické společnosti [491]

M. Illner:
Sociologové o evropské integraci a rozšiřování Evropské unie [492]

D. Ryšavý:
Z Konference "Ten years after - 1989-1999. A first balance". Budapešť, 23.-25. 9. 1999 [495]

Z. Mansfeldová:
European Consortium for Political Research [497]

Z. Mansfeldová:
CITNET: Citizens In Transformation [497]

J. Sedláček:
Kniha o desátém sjezdu polských sociologů [498]

T. Bartošek, J. Táborský:
Založení Olomoucké obce sociologické [500]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz