Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/2000

české číslo

Obsah čísla

STATI

Zuzana Parusniková:
Biomoc a kult zdraví [131]

Petr Mareš:
Sociální politika a sociální kompetence jejích klientů [143]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Martin Lux:
Sociální nájemní bydlení v ČR ve světle komparativního srovnání [157]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Tomáš Sirovátka:
Sociální dávky a jejich příjemci: na "sociální trampolíně" nebo ve slepé uličce? [181]

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Hynek Jeřábek:
Panelové šetření - metoda a výsledky výzkumu "The People's Choice" [201]

STUDENTI PÍŠÍ

Tomáš Kolomazník:
K některým sociálním aspektům a posunům v koncepcích post-industriální a informační společnosti [221]

RECENZE

J. Musil:
Helena Janišová: Zdeněk Ullrich. Příspěvek k dějinám československé sociologie let 1945-1949 [223]

J. Sedláček:
Numa Denis Fustel de Coulanges: Antická obec [235]

S. M. Čapek:
Steve Kroll-Smith a H. Hugh Floyd: Bodies in Protest: Environmental Illness and the Struggle Over Medical Knowledge [238]

D. Drbohlav:
Martin Hampl: Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu [240]

O. Suša:
Sociální studia č. 1, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, G38, 1996 [242]

M. Linková:
Anthony Giddens: Sociologie [245]

ZPRÁVY A INFORMACE

E. Rendlová:
Masarykova česká sociologická společnost: výsledky voleb a plán na tento rok [249]

M. Štěchová, J. Neumann:
Asocialita a antisocialita mladých lidí: seminář sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti [252]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz