Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

-js-:
Hana Friedlanderová, Milan Tuček: Češi na prahu nového tisíciletí [384]

-js-, . 2000. „Hana Friedlanderová, Milan Tuček: Češi na prahu nového tisíciletí .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 384

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz