Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

Vladimír Srb:
J. Machačová, J. Matějček: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938 [383]

Srb, Vladimír. 2000. „J. Machačová, J. Matějček: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 383-383

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz