Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

-js-:
Petr Matějů, Klára Vlachová et al.: Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998 [383]

-js-, . 2000. „Petr Matějů, Klára Vlachová et al.: Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998 .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 383-383

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz