Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

M. Hrubec:
Mezinárodní konference "Philosophy and Social Sciences" 2000 [381]

Hrubec, M.. 2000. „Mezinárodní konference "Philosophy and Social Sciences" 2000 .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 381-382

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz