Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

L. Prudký:
Výzkum hodnot, víry a religiozity [378]

Prudký, L.. 2000. „Výzkum hodnot, víry a religiozity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 378-380

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz