Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

E. Rendlová:
Z činnosti Masarykovy české sociologické společnosti [375]

Rendlová, E.. 2000. „Z činnosti Masarykovy české sociologické společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 375-375

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz