Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

D. Ryšavý:
Piotr Sztompka: Trust. A Sociological Theory [371]

Ryšavý, D.. 2000. „Piotr Sztompka: Trust. A Sociological Theory.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 371-374

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz