Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

V. Majerová:
Andrzej Kaleta: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy [367]

Majerová, V.. 2000. „Andrzej Kaleta: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 367-370

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz