Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

D. Sýkorová:
J. Hraba, Z. Pechačová, O. F. Lorenz: Deset rodin po 10 letech. 1989-1999 [365]

Sýkorová, D.. 2000. „J. Hraba, Z. Pechačová, O. F. Lorenz: Deset rodin po 10 letech. 1989-1999.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 365-366

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz