Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

O. Šoltys:
Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči [363]

Šoltys, O.. 2000. „Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 363-363

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz