Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

M. Lux:
Christopher Lord: Politika [359]

Lux, M.. 2000. „Christopher Lord: Politika .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 359-362

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz