Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

J. Grygar:
Ruth Benedictová: Kulturní vzorce [358]

Grygar, J.. 2000. „Ruth Benedictová: Kulturní vzorce .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 358-358

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz