Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

Petr Mareš:
Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení [285]

Mareš, Petr. 2000. „Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 285-298

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz