Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

Georg Vobruba:
Měnová unie, sociální politika a problém redistribuce [275]

Vobruba, Georg. 2000. „Měnová unie, sociální politika a problém redistribuce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 275-284

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz