Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/2000

české číslo

Obsah čísla

STATI

Philippe de Lara:
Jeden sociologický přelud: "sociální konstrukce skutečnosti" [259]

Georg Vobruba:
Měnová unie, sociální politika a problém redistribuce [275]

Petr Mareš:
Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení [285]

Tomáš Kostelecký:
Navrhované změny volebního zákona vzešlé z dodatků "opoziční smlouvy" v roce 2000 a jejich možné důsledky [299]

ESEJ

Tomáš Katrňák:
Moderní partnerské vztahy a jejich proměny v době pozdní modernity [307]

STUDENTI PÍŠÍ

Kateřina Nedbálková:
Subkultura homosexuálů v Brně [317]

RECENZNÍ STAŤ

Ľuba Kráľová:
Sociologie rodiny. Ku knihe Iva Možného [333]

RECENZE

K. Müller:
T. Eggeling, W. van Meurs, H. Sundhaussen (Hrsg.): Umbruch zur Moderne? Studien zur Politik und Kultur in der osteuropäischen Transformation [343]

J. Grygar:
Robert F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie [346]

M. Hájek:
Ivo Možný: Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce [347]

Z. Vajdová:
P. Pavlínek: Economic Restructuring and Local Environmental Management in the Czech Republic [349]

P. Horská:
Jacques Commaille, François Singly (ed.): La question familiale en Europe [353]

M. Rajčanová:
Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui and Jeffrey Alexander (eds.): The Classical Tradition in Sociology: The European Tradition I.-IV. [355]

J. Grygar:
Ruth Benedictová: Kulturní vzorce [358]

M. Lux:
Christopher Lord: Politika [359]

O. Šoltys:
Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči [363]

M. Lapka:
Jitka Ortová: Kapitoly z kulturní ekologie [364]

D. Sýkorová:
J. Hraba, Z. Pechačová, O. F. Lorenz: Deset rodin po 10 letech. 1989-1999 [365]

V. Majerová:
Andrzej Kaleta: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy [367]

D. Ryšavý:
Piotr Sztompka: Trust. A Sociological Theory [371]

ZPRÁVY A INFORMACE

E. Rendlová:
Z činnosti Masarykovy české sociologické společnosti [375]

E. Kučerová, P. Maříková:
Seminář MČSS "České zemědělství v rozvoji venkova: adaptace na evropský model" [376]

L. Prudký:
Výzkum hodnot, víry a religiozity [378]

M. Hrubec:
Mezinárodní konference "Philosophy and Social Sciences" 2000 [381]

ANOTACE

-js-:
Petr Matějů, Klára Vlachová et al.: Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998 [383]

P.M.:
John Higley, György Lengyel (ed.): Elites After State Socialism [383]

Vladimír Srb:
J. Machačová, J. Matějček: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938 [383]

-js-:
Hana Friedlanderová, Milan Tuček: Češi na prahu nového tisíciletí [384]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz