Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/2000

české číslo

Obsah čísla

STATI

Radim Marada:
Étos, zájmy, dispozice [387]

Joseph Hraba, Rehan Mullick, Jiří Večerník, Allan McCutcheon:
Vzdělání, ekonomická zkušenost a reformy v České republice: podpora, nebo obavy? [415]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Dana Hamplová:
Šetření ISSP 1998 - Náboženství [431]

Hana Hašková:
Postoje české vysokoškolsky vzdělané populace k pozici žen na trhu práce [441]

ESEJ

Immanuel Wallerstein:
Albatros rasismu [459]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Blanka Řeháková:
Nebojte se logistické regrese [475]

Pavel Machonin:
Za přítelem českých sociologů. Rozloučení s Róbertem Roškem [493]

ZPRÁVY A INFORMACE

Zprávy z Masarykovy české sociologické společnosti [495]

L. Gatnar:
Seminář MČSS o vývoji sociální struktury české společnosti [496]

P. Machonin:
Spolupráce vlády a společenskovědních pracovníků [497]

K. Vlachová:
Konference "Střední třída, demokracie a prosperita" [498]

J. Sedláček:
Je marxismus životný? [499]

V. Majerová:
X. světový kongres rurální sociologie [504]

A. Křížková:
20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění (SVU) [506]

M. Lux:
Zpráva o mezinárodním semináři "Social Housing in Europe 2000" [507]

P. Rakušanová:
Symposium "Civil Society Revisited" [508]

E. Křížová:
Konference Evropské společnosti pro sociologii zdraví a medicíny [509]

A. Křížková:
Gender-rovné příležitosti-výzkum [510]

Spolupracovníci redakce - recenzenti statí za rok 2000 [512]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz