Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/2001

české číslo

Obsah čísla

M. Čermáková:
Slovo vydavatele [147]

STATI

Ilja Šrubař:
Longue durée, cyklicita a sociální transformace [149]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

František Zich:
Problémy vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici [161]

Jana Valdrová:
K stereotypům a klišé v medializaci ženství [183]

Jiří Černý:
Na prahu nové mentality – výzkum mezi budoucími českými symbolickými analytiky [207]

Tomáš Katrňák:
Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu svobodných v České republice v průběhu devadesátých let [225]

PORTRÉT

Jiří Šubrt:
Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana [241]

RECENZE

P. Machonin:
Mihailo V. Popovič: Teorija i empirija. Sociološko istraživanje društvenich klasa i slojeva , Milosav Janičijevič, Silvano Bolčič et al: Novi pravci promena društvene strukture Jugoslavije [251]

P. Horská:
Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier (ed.): Histoire des populations de l’Europe III. Les temps incertains 1914-1998 [253]

J. Grygar:
Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění [255]

M. Petrusek:
Jaroslaw Kilias: Narodowość jako problem naukowy (Naród w socjologii czeskiej okresu miedzywojennego) [258]

M. Hrubec:
Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu [261]

ZPRÁVY A INFORMACE

-mp-:
Informace o činnosti Masarykovy české sociologické společnosti [265]

-pm-:
Jaroslav Krejčí pětaosmdesátníkem [266]

P. Machonin, L. Gatnar:
Sympozium “Strukturální změny v postsocialistické střední Evropě a aktuální výzvy modernizace” [266]

A. Křížková, M. Čermáková, I. Lekešová:
Konference “Ženy v Akademii” [267]

P. Rakušanová:
Seminář “Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie” [269]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz