Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/2001

české číslo

Obsah čísla

STATI

Jiří Musil:
Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů [275]

Lubomír Brokl, Zdenka Mansfeldová, Adéla Seidlová:
Vztah poslanců českého parlamentu k voličům jako problém vertikální odpovědnosti [297]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Ivana Loučková:
Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci [313]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Jiří Večerník:
Sociální zprávy v České republice po roce 1989 [329]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Joseph Hraba, Rehan Mullick, Frederick O. Lorenz, Jiří Večerník:
Postoje české populace k reformám a transformaci z hlediska věku [343]

Adéla Seidlová:
Výzkum poslanců a senátorů Parlamentu ČR [359]

RECENZE

I. Šrubař:
Jiří Večerník, Petr Matějů: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1999 [369]

P. Machonin:
Jadwiga Šanderová: Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum , Ján Sopóci, Bohumil Búzik: Teórie sociálnej stratifikácie a mobility [371]

L. Gatnar:
Anna Pollert: Transformation at Work in the New Market Economies of Central Eastern Europe [375]

V. Majerová:
Miloslav Lapka, Miroslav Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků [376]

J. Bystřický:
Erving Goffman: Všichni hrajeme divadlo [379]

N. Jandová:
Zygmunt Bauman: Globalizace. Důsledky pro člověka [381]

J. Šanderová:
Jan Keller: Vzestup a pád středních vrstev [385]

J. Večerník:
Katharina Müller: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe [388]

ZPRÁVY A INFORMACE

P. Machonin:
Transformace a modernizace po Japonsku aneb čeští sociologové v Říši vycházejícího slunce [391]

J. Nekvapil:
Etnometodologická konference v Manchesteru [395]

J. Sedláček:
O sociologii v Polsku a Československu před rokem 1968 [396]

P. Rakušanová:
Seminář “Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR” [398]

Z. Mansfeldová:
1st General Conference ECPR 2001 [399]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz