Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2002

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Slovo úvodem [533]

STATI

Georg Vobruba:
Evropská unie v krizi z rozšíření. Meze dialektiky evropské integrace a expanze [535]

Zdeněk R. Nešpor:
Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna [553]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Martin Kreidl:
Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu [565]

ESEJ

Martin Fafejta:
K některým strategiím feministické politiky: dekonstrukce rodové/genderové symboliky [593]

STUDENTI PÍŠÍ

Lucie Ehrenbergerová:
Stáří v populárně naučné literatuře – interpretativní analýza [607]

RECENZNÍ STAŤ

Karel Müller:
Průvodce možnými budoucnostmi české společnosti [621]

Jiří Musil:
Ivo Možný – sedmdesátník [631]

Recenze

Miloslav Petrusek:
Ivo Možný: Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života [635]

Zdeněk R. Nešpor:
Ján Mišovič: Víra v dějinách zemí Koruny české [637]

Dana Sýkorová:
Hana Maříková (ed.): Proměny současné české rodiny. Rodina – Gender – Stratifikace [641]

Radomír Havlík:
Petr Sak: Proměny české mládeže. Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů [644]

Miroslav Novák:
Jiří Kunc: Stranické systémy v re/konstrukci [647]

Miroslav Novák:
Jiří Kunc: Stranické systémy v re/konstrukci [647]

Gerlinda Šmausová:
Michal Hrčka: Sociální deviace [651]

Petra Gümplová:
Jürgen Habermas: Strukturální proměna veřejnosti [655]

Daniel Toth a Martina Tothová:
Jürgen Habermas: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu [659]

Jan Sedláček:
Włodzimierz Wincławski: Słownik biograficzny socjologii polskiej [661]

Marcela Linková:
Naomi Wolf: Mýtus krásy [663]

Marcela Linková:
Pierre Bourdieu: Nadvláda mužů [666]

Dana Hamplová:
Historická demografie 25 [669]

Jan Keller:
Břetislav Horyna: Idea Evropy [670]

Jan Keller:
Robert K. Merton: Studie ze sociologické teorie [671]

Josef Kandert:
Marcel Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech [674]

ZPRÁVY

Dan Čermák, Jana Stachová:
Strategie revitalizace východoevropských měst [677]

Anna Čermáková:
Věda v Československu v období normalizace. 1970–1975 [678]

Ján Mišovič:
Náboženství a modely společenské transformace [679]

Petr Hebák, Markéta Bělická:
Kvantitativní metody ve společenských vědách v Evropě [680]

Lukáš Linek:
Fifth Workshop of Parliamentary Scholars and Parliamentarians [684]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz