Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [412]

STATI

Pavol Frič a Martin Potůček:
Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu [415]

Arnošt Veselý:
Společnost vědění jako teoretický koncept [433]

Zdeněk R. Nešpor:
Dvojí tradice české sociologie náboženství [447]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Tomáš Kostelecký a Daniel Čermák:
Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů [469]

Klára Vlachová a Blanka Řeháková:
Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě [489]

ESEJ

Jan Sokol:
Co jsou peníze? [509]

JUBILEUM

Jiří Musil:
Zanedbávané téma: přátelství v soudobých společnostech (Esej na počest JUDr. Michala Illnera) [519]

Harald Baldersheim:
Kolega Michal Illner [524]

RECENZE

Jan Sedláček:
Studia Socjologiczne, 2003, 1–4 (168–171) [527]

Dan Ryšavý:
Harald Baldersheim, Michal Illner, Hellmut Wollmann (eds.): Local Democracy in Post-Communist Europe [532]

Jiří Večerník:
Sandrine Cazes, Alena Nešporová: Labour markets in transition: Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe [536]

Jadwiga Šanderová:
Milan Znoj (ed.): Šance otevřené společnosti. K poctě Karla R. Poppera [537]

Lubomír Kotačka:
Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů [541]

Zdeněk R. Nešpor:
Marek Jakoubek, Ondřej Poduška (eds.): Romské osady v kulturologické perspektivě [544]

Tomáš Sirovátka:
Steven Saxonberg: The Czech Republic Before the New Millenium. Politics, Parties and Gender [547]

Ľuba Kráľová:
Natália Korovicyna: S Ruskom a bez neho. Východoeurópska cesta rozvoja [551]

ZPRÁVY

Jindřich Krejčí, Robert Klobucký a red.:
Česko-slovenské sociologické dny Praha [555]

Jana Stachová:
Výzkum evropského veřejného prostoru [559]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz