Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2005

české číslo

Obsah čísla

Martin Lux:
Editorial [204]

STATI

Jiří Musil:
Jak se formovala sociologie bydlení [207]

Martin Lux:
O spokojenosti českých občanů s užívaným bydlením [227]

Tomáš Kostelecký:
Postoje obyvatel k situaci na trhu s bydlením a bytové politice: existují v České republice „housing classes“? [253]

Petr Sunega:
Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice [271]

STUDIE

Božena Valentová:
Vývoj sociálního bydlení ve vyspělých evropských zemích a v České republice s důrazem na zacílení tohoto sektoru na určité sociální vrstvy obyvatelstva [301]

EMPIRICKÝ VÝZKUM

Jaroslav Dupal:
Bytová situace a přístupy mladých lidí k získání bytu na lokální úrovni [317]

RECENZE

Petr Sunega:
Annet Steinführer: Wohnstandortentscheidungen und städtische Transformation [327]

Tomáš Kostelecký:
Martin Lux, Daniel Čermák, Miroslava Obadalová, Petr Sunega, Zdena Vajdová: Bydlení – věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie [330]

Jana Barvíková:
Ivan Bičík a kol.: Druhé bydlení v Česku [332]

Jana Barvíková:
Luděk Sýkora (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky [334]

Martin Lux:
R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.): High-rise housing in Europe: Current Trends and Future Prospects [336]

ZPRÁVY

Karel Maier:
Projekt Sustainable Refurbishment Europe [339]

Daniela Grabmüllerová:
Konference ministrů zemí Evropské unie odpovědných za bytovou politiku [340]

Jiří Nekvapil:
Etnometodologické workshopy v Sýrii [343]

Marek Skovajsa:
Konference projektu REMES (Elektronické vícejazyčné servisní centrum pro sociální vědy) [346]

Alice Červinková:
První mezinárodní letní škola „Věda a společensko-vědní disciplíny v měnícím se světě“ [348]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz