Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

české číslo

Obsah čísla

Miroslav Novák:
Slovo úvodem [772]

RAYMOND ARON (1905–1983)

Miloslav Petrusek:
Fenomenolog a analytik svobody i zla [777]

Miroslav Novák:
Mezi primátem politiky a ekonomickým rozvojem: Aronova sociologická koncepce industriálních společností [801]

Jan Maršálek:
Člověk a dějiny – lze překročit vlastní stín? Aronova odpověď na skepticismus historického relativismu [823]

Marek Skovajsa:
Sociolog fascinovaný jedinečným: epistemologie Raymonda Arona [841]

STATI

Jiří Večerník:
Proměny a problémy české sociální politiky [863]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Zdenka Vajdová a Jana Stachová:
Politická kultura české populace v regionálním rozměru [881]

ESEJ

Stein Ringen:
Volnost, svoboda a skutečná svoboda [903]

JUBILEUM

Hana Maříková:
70 let Jiřiny Šiklové – aneb nejen o genderové rovnosti [919]

Jan Sokol:
Energie věnovaná druhým není ztracená. Gratulace Jiřině Šiklové [922]

Jiří Musil:
Hledač integrálního řádu. Prof. Martinu Hamplovi k 65. narozeninám [923]

MEDAILON

Antonín Rašek:
Zemřel PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. [927]

RECENZE

Jiří Musil:
Jan Keller: Soumrak sociálního státu [931]

Daniel Kunštát:
Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel [935]

Markéta Sedláčková:
Ivana Marková (ed.): Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe [940]

Blanka Soukupová:
Milena Lenderová: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky [944]

Dana Hamplová:
Historická demografie 28. Mnohojazyčný demografický slovník [946]

Arnošt Svoboda:
Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze sportu [948]

Dušan Janák:
Brian Fay: Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup [951]

Zuzana Uhde:
Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? [954]

Ivo Bystřičan:
Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století [958]

Jiří Nekvapil:
Nelson Phillips, Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction [961]

ZPRÁVY

Nathanaël Dupré la Tour:
Konference Raymond Aron (1905–1983). CEFRES [965]

Jitka Laštovková, Yana Leontiyeva:
EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World [969]

Olga Nešporová:
Sedmá mezinárodní konference o smrti, Bath [970]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz