Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2006

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [624]

STATI

Tomáš Sirovátka, Petr Mareš:
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí [627]

Tomáš Lebeda:
Teorie reálné kvóty, alternativní přístup k měření volební proporcionality [657]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Dana Sýkorová:
Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání [683]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Eva Potužníková, Jana Straková:
Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů [701]

Petr Fučík:
Věková homogamie českých sňatků 1920–2000 [719]

Josef Bernard:
Sociální integrace přistěhovalců z velkoměsta na vesnici v České republice a v Rakousku [741]

ESEJ

Dušan Janák:
Sociální introspekce I. A. Bláhy a Wittgensteinův argument proti soukromému jazyku. Poznámky k introspektivnímu přístupu v sociálních vědách [761]

DISKUSE

Rudolf Pomazal:
Východiskem z krize českého vysokého školství nemůže být reforma jeho financování [783]

Petr Matějů, Radim Valenčík:
Polemika vzbuzující naději na konsenzus. Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce [786]

Natalie Simonová:
Změna systému je bez reformy financovaní těžko představitelná. Odpověď na diskusní příspěvek Rudolfa Pomazala [790]

ROZHOVOR

Otázky pro prof. Görana Therborna:
Skandinávie je školou kreativního sociálního myšlení [793]

JUBILEUM

-mp-:
K životnímu jubileu Dilbar Alijevové [801]

Jiří Musil:
Osmdesát let Richarda Junga [803]

MEDAILON

Miloslav Petrusek:
Jiří Kunc (1947–2006) [807]

RECENZE

Pavel Machonin:
Johann P. Arnason: Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions [809]

Kateřina Danielová:
Jan Hendl: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace [812]

Marek Německý:
Jiří Musil, Ivo Bayer, Hynek Jeřábek, Petr Mareš, Libor Prudký, Markéta Sedláčková, Tomáš Sirovátka, Jiří Šafr: Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii [814]

Dagmar Marková:
Martin Fafejta: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality [817]

Martin Brabec:
Marek Hrubec (ed.): Globální spravedlnost a demokracie [820]

Lukáš Novotný:
Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti [824]

Zdeněk R. Nešpor:
Paul Heelas, Linda Woodhead (ve spolupráci s B. Steelem, B. Szerszynskim a K. Tustingovou): The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality [826]

ZPRÁVY

Eva Sanigova:
Konference Postparsonsovské teorie sociálních systémů [831]

Hana Maříková:
Konference Fathers and Paternity Leave: Men Do It [833]

Jitka Laštovková:
Konference Modernization of Economy and the State [835]

Jana Vobecká:
European Population Conference 2006 [837]

Yana Leontiyeva, Lukáš Novotný:
Konference Migrace – tolerance – integrace [838]

Hana Zamastilová:
Vědecké rozpravy k ukončeným badatelským a jiným projektům v SOÚ AV ČR: 2003–2005 [842]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz