Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

české číslo

Obsah čísla

MONOTEMATICKÉ ČÍSLO: SOUKROMÉ JE VEŘEJNÉ: GENDER, PÉČE A VEŘEJNOST

Alena Křížková:
Úvodem: Kombinace soukromého a pracovního života – důležité téma politické debaty demokratických společností [5]

STATI

Zuzana Uhde:
K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti [9]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Alena Křížková, Marta Vohlídalová:
Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí [31]

Michaela Potančoková:
Neplnohodnotné matky? Imperatív dobrej matky a participácia matiek maloletých detí na trhu práce [61]

Hana Maříková:
Pečující otcové: Příběhy plné odlišností [89]

Věra Sokolová:
Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství [115]

Michaela Bartošová:
Ženy po třicítce – příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů [147]

Lenka Slepičková:
Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce [177]

RECENZE

Virginia Held:
The Ethics of Care. Personal, Political, and Global (Zuzana Uhde) [205]

A. L. Ellingsaeter, A. Leira (ed.):
Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States (Radka Dudová) [208]

Elisabeth Beck-Gernsheim:
Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang (Kamila Krčková) [211]

Marek Hrubec (ed.):
Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů (Stanislav Holubec) [216]

Valerie Bryson:
Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates (Jiří Šubrt) . [219]

ZPRÁVY

Blanka Nyklová:
Zpráva z doktorandského kurzu a workshopu FEMCIT – Výzkum genderovaného občanství a ženských hnutí v multikulturní Evropě [223]

Zdeněk Sloboda:
Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou? [225]

Hana Maříková:
Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik [228]

Kateřina Dovrtělová:
Zpráva z konference Když senioři potřebují pomoci [230]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz