Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2006

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [5]

TEMATICKÝ BLOK THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS)

Klára Vlachová:
Úvodem k tematickému bloku The European Social Survey (ESS) [8]

Klára Vlachová, Tomáš Lebeda:
Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě [11]

Dana Hamplová:
Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích [35]

Jana Chaloupková, Petra Šalamounová:
Postoje k imigrantům a dopadům migrace v evropských zemích [57]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Marcel Tomášek:
Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice [81]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Blanka Řeháková:
Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů S. H. Schwartze [107]

Jiří Vinopal:
Empirická přístupnost levo-pravé politické orientace [129]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Jindřich Krejčí:
Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika: Přehled výzkumů a dostupných dat [149]

DOKUMENTY

Marek Skovajsa:
Úvodem k bloku textů ke 40. výročí založení Sociologického ústavu AV ČR [175]

Marie Čermáková:
Sociologický ústav AV ČR od včerejška k zítřku [176]

Pavel Machonin:
Několik pamětnických poznámek k výročí založení Sociologického ústavu a obnově sociologie v šedesátých letech 20. století [179]

Marek Skovajsa:
Sociologický ústav na Akademii věd 1965–2005 [183]

Jiří Musil:
Poznámky ke čtyřiceti letům Sociologického ústavu AV ČR [189]

Michal Illner:
Myslím, že to s námi jde do kopce [192]

Magdalena Piscová:
Malá bilancia vzájomných vzťahov [194]

Otto Sedláček:
Úspěch je zdroj poučení [197]

Miloslav Petrusek:
Nebořte chrámy! [200]

MEDAILON

Eva Davidová:
Milena Hübschmannová (1933–2005) [203]

JUBILEUM

Pavel Machonin:
Devadesátiny prof. Jaroslava Krejčího [207]

RECENZE

Radim Marada:
Jan Keller: Dějiny klasické sociologie - Sociologie jako krizová disciplína [211]

Jiří Musil:
Poznámky ke Kellerovu pojetí moderní společnosti a modernity [217]

Jadwiga Šanderová:
Charles-Henry Cuin, François Gresle: Dějiny sociologie, Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, Marc Montoussé, Gilles Renouard: Přehled sociologie [221]

Ladislav Cabada:
Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání [223]

Blanka Řeháková:
Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat [226]

Eva Ehnertová:
Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kol.: Ženská delikvence. Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen [229]

Ondřej Štěch:
Marek Hrubec (ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost [232]

Milan Fujda:
Dušan Lužný: Hledání ztracené jednoty. Průnik nových náboženství a ekologie [236]

Marek Německý:
Richard Münch: Soziologische Theorie; Band 3: Gesellschaftstheorie [239]

Zdeněk R. Nešpor:
Stephen Hunt: Religion and Everyday Life [242]

ZPRÁVY

Miloslav Petrusek:
Čím žije česká sociologie? Konference Masarykovy české sociologické společnosti a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity [246]

Eliška Jungová:
Valné shromáždění Masarykovy české sociologické společnosti [250]

Zuzana Uhde:
Konference Gender a politika v rozšířené Evropě [251]

Marek Skovajsa:
Prezentace nového ruského společenskovědního časopisu [253]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz