Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2006

české číslo

Obsah čísla

Jiří Nekvapil:
Úvodem k monotematickému číslu „Analýza promluv a textů, analýza diskurzu“ [263]

STATI

Martin Hájek, Jiří Kabele, Kateřina Vojtíšková:
„Zázemí“ a „bojiště” v usilování o spravedlnost: textová analýza odborářské, feministické a lidskoprávní mediální komunikace [269]

Martin Hájek, Jiří Kabele, Kateřina Vojtíšková:
Příloha [270]

Dana Řeháčková:
Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu pro muže [291]

Tereza Pospíšilová:
Odpovědnost pod tlakem: veřejná vykazatelnost během přistupování České republiky k Evropské unii v letech 1998–2000 [307]

Jiří Homoláč:
Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí [329]

Jiří Nekvapil, Ivan Leudar:
Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci [353]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Petr Kaderka:
Reklama v neziskovém sektoru: analýza recepce nekomerční reklamy v moderovaných skupinových diskusích [379]

ESEJ

Dušan I. Bjelić:
Francouzské líbání „reálného“ a praxeologická terapie: etnometodologické vyjasňování nové francouzské teorie médií [403]

RECENZE

Jiří Homoláč:
Louise J. Phillips, Marianne W. Jorgensen: Discourse Analysis as Theory and Method [429]

Jan Křeček:
Reiner Keller: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen [433]

Jiří Nekvapil:
Norman Fairclough: Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research [435]

Pavel Novák:
Paul Chilton: Analysing Political Discourse. Theory and Practice [439]

Martin Havlík:
Gene H. Lerner (ed.): Conversation Analysis: Studies from the First Generation [443]

Petr Kaderka:
András Kovács, Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary [448]

David Kostlán:
Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová (eds.): Jazyk, média, politika [451]

Zdeněk Lokaj:
John E. Richardson: (Mis)Representing Islam. The Racism and Rhetoric of British Broadsheet Newspapers [454]

Marián Sloboda:
Dušan I. Bjelić, Obrad Savić (eds.): Balkan as Metaphor: Between Globalization and Fragmentation [457]

ANOTACE

Jiří Nekvapil:
Noelie Rodriguez, Alan Ryave: Systematic Self-Observation [461]

Kateřina Kadlecová:
Světla Čmejrková, Ivana Svobodová (eds.): Oratio et ratio [462]

ZPRÁVY

Otakar Šoltys:
Cultures as Sign Systems and Processes [465]

Lydie Fialová:
Conversation Analysis and Psychotherapy [467]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz