Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2004

české číslo

Obsah čísla

Miloslav Petrusek:
Úvodem k monotematickému dvojčíslu Sociologie kultury, kulturologie nebo cultural studies? [7]

STATI

Miloslav Petrusek:
Století extrémů a kýče. K vývoji a proměnám sociologie umění ve 20. století [11]

Petr Mareš:
Od práce emancipující k práci mizející [37]

Jan Balon:
Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu [49]

Lutz Musner:
Kulturwissenschaften a cultural studies: dva nepodobní sourozenci? [67]

Jiřina Šmejkalová:
Cultural Studies, sociologie kultury a „my”: úvaha mírně metodologická [77]

Patrick Tacussel a Jean-Bruno Renard:
Imaginace a sociologie [95]

ESEJ

Jadwiga Mizińska:
Postmodernismus, kultura videoklipu [105]

STUDIE

Matěj Stránský:
Současná konkretizace fotografií z varšavského ghetta [117]

OSOBNOSTI

Tomáš Dvořák:
Sex appeal neorganického aneb jak malíř moderního života k postmoderní auře přišel [141]

Daniel Just:
Historizovat metahistorii – dialektický kriticismus Fredrica Jamesona [157]

Selma Smailagić:
Nezarámovaný obraz: Jackson Pollock v psychoanalytické teorii Julie Kristevy [179]

Jan Jandourek:
Michal Viewegh jako sociolog? [195]

MEDAILONY

Miloslav Petrusek:
Edvard Beneš – zjev bodavé tragičnosti [207]

Miloslav Petrusek:
Václav Bělohradský (*1943) – vlastenec planety Gaia [212]

Jiřina Šmejkalová:
Edward Said [217]

RECENZE

Miloslav Petrusek:
Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Úvahy o jejím studiu a využívání [219]

Miloslav Petrusek:
Přemysl Rut: Písničky (Eseje se zpěvy) [221]

Michael Voříšek:
Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie [224]

Linda Sokačová:
Martina Pachmanová (ed.): Neviditelná žena [226]

Michael Voříšek:
George Lakoff, Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme [229]

Marek Skovajsa:
Andreas Pribersky, Berthold Unfried (eds.): Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich [232]

Alena Kvasničková:
Georg Simmel: O podstate kultúry [235]

Miloslav Petrusek:
Émile Durkheim: Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii [238]

ANOTACE

(ptk):
Pierre Francastel: Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu; Jean Starobinski: Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce [243]

(MP) :
Pavel Semjonovič Gurevič: Kulturologija. Kurs lekcij; Albert Ivanovič Kravčenko: Kulturologija [244]

(mp):
Vladimír Just: Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy [246]

(pet):
Patrick Sériot: Struktura a celek. Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě [247]

(mp):
Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček: Dublety [249]

(mp):
Dagmara Jaszewska: Nasza nedojzrała kultura: Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem [250]

(pet):
Jaroslav Kříž: Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy [250]

(mp):
Vladimír Zuska: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny [251]

(sek):
Tomek Kitliński: Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristewej [252]

(mpet):
Mario Perniola: Estetika 20. století [253]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz