Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2003

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [604]

STATI

Karel Müller:
Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovká perspektiva [607]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Petr Matějů, Jana Straková:
Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA 2000 [625]

Karel Maier:
Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení [653]

SOUDOBÁ SVĚTOVÁ SOCIOLOGIE

Radka Radimská:
Individuum a rodina: teorie soukromého života podle Françoise de Singlyho [667]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Hynek Jeřábek:
Měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech. PS-škála jako nástroj pro zjišťování názorového vůdcovství [687]

MEDAILON

Jiří Musil:
Robert King Merton 1910–2003 [707]

Miloslav Petrusek:
Gennadij Semjonovič Batygin 1951–2003 [712]

RECENZE

Miloslav Petrusek:
Jiří Šubrt: Čas a společnost (K otázce temporalizované sociologie) [717]

Ivan Vodochodský:
Pavel Barša (ed.): Politika rodu a sexuální identity [719]

Zdeněk R. Nešpor:
Noreena Heertz: The Silent Takeover. Global Capitalism and the Death of Democracy [722]

Jan Balon:
Gerald Delanty: Social Theory in a Changing World: Conceptions of Modernity [725]

Jan Sedláček:
Jerzy Szacki: Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe [728]

Miloslav Petrusek:
Piotr Sztompka: Socjologia: Analiza społeczeństwa [731]

Miloslav Petrusek:
Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii [734]

Dana Hamplová:
Historická demografie 26 [736]

Vít Hloušek:
Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy [737]

ZPRÁVY A INFORMACE

Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová:
Světový kongres Mezinárodní asociace pro politické vědy [741]

Radka Radimská:
Doktorský výzkumný kurs Gender Equality and Men’s Practices in European - Welfare Regimes, Jurmala, Lotyšsko [743]

Jiří Nekvapil:
Produkování lokálního řádu [745]

Hynek Jeřábek, Eva Veisová:
56. výroční konference asociace WAPOR poprvé v České republice [748]

ANOTACE

(red.):
Wladysław Adamski, Pavel Machonin, Wolfgang Zapf (eds.): Structural Change and Modernization in Post-Socialist Societies [751]

(ms):
Bernd Estel: Nation und nationale Identität. Versuch einer Rekonstruktion [751]

(ms):
Nástin, kritika, klasifikace [752]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz