Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2003

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [444]

GENDER

Alena Křížková:
Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu organizace [447]

Kateřina Nedbálková:
Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách [469]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Klára Vlachová:
Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České republice [487]

Blanka Řeháková:
Vzorce přátelství v české společnosti [509]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák:
Výběrová šetření a analýza agregátních dat – diskuse na téma použitelnosti různých přístupů v komparativních analýzách politického chování [529]

RECENZNÍ STAŤ

Stein Ringen:
- Stein Ringen: Evropa na pokraji úpadku: kam až může vést populační krize [551]

DOKUMENT

Miloslav Petrusek:
Jaroslav Kapr (*5. prosince 1933 – † 6. března 2003) [561]

RECENZE

Jiří Musil:
Zdeňka Mansfeldová a Milan Tuček (eds.): Současná česká společnost [570]

Zdeněk Pavlík:
Ladislav Rabušic: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě [573]

Jiří Šubrt:
Karel Müller: Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna [578]

Tomáš Kostelecký:
Martin Hampl a kol.: Regionální vývoj: Specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie [580]

Josef Fulka:
Pavel Barša: Panství člověka a touha ženy (Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem) [583]

Petr Skalník:
Ladislav Holý: Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti [585]

Aleš Sekot:
Božena Buchtová: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální fenomén [588]

ZPRÁVY A INFORMACE

Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch:
Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii [591]

Jindřich Krejčí:
Zasedání CESSDA v Praze a integrace datových služeb [592]

Miloš Večeřa:
Seminář „Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů [595]

Lucie Procházková:
Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti [597]

Hana Hašková:
Reprodukční zdraví a sexuální život z genderové perspektivy [599]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz