Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1994

Vladimír Pernica:
Konference “Místní a státní správa a řízení sociálních věcí a práce – MSS/ŘSVP ’93” [405]

Pernica, Vladimír. 1994. „Konference “Místní a státní správa a řízení sociálních věcí a práce – MSS/ŘSVP ’93”.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (3): 405

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz