Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1994

Jaroslav Kap:
Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost [394]

Kap, Jaroslav. 1994. „Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (3): 394-394

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz