Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1994

Josef Velek:
Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost [381]

Velek, Josef. 1994. „Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (3): 381-383

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz