Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2003

anglické číslo

Obsah čísla

CONTENTS

Petr Matějů, Jiří Večerník:
Editorial: Czech Higher Education at the Crossroads [296]

ARTICLES

Petr Matějů, Blanka Řeháková, Natalie Simonová:
Transition to University under Communism and after Its Demise. The Role of Socio-economic Background in the Transition between Secondary and Tertiary Education in the Czech Republic 1948–1998 [301]

Péter Róbert:
Self-Selection and Selection. Transition from Secondary to Tertiary Education in Hungary [325]

D. Bruce Johnstone:
Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a Comparative Perspective [351]

Bill Weldon:
Considerations for Higher Education Systems in Post-Communist Societies: A Current Look at Czech Higher Education [375]

STATE-OF-THE-ART REPORTS

Petr Matějů, Natalie Simonová:
Czech Higher Education Still at the Crossroad [393]

Jana Straková:
International Large-scale Studies of Educational Achievement – The Involvement of the Czech Republic [411]

REVIEWS

sing International Indicators to Compare Equity Policies (Natalie Simonová, David Greger:
W. Hutmacher, D. Cochrane, N. Bottani (eds.): In Pursuit of Equity in Education: Using International Indicators to Compare Equity Policies [425]

Zdeněk R. Nešpor:
Linda Woodhead, Paul Fletcher, Hiroko Kawanami, David Smith (eds.): Religions in the Modern World. Traditions and Transformations [429]

Lubomír Brokl:
Tomáš Kostelecký: Political Parties after Communism. Developments in East-Central Europe [432]

Marek Skovajsa:
Martin Greiffenhagen, Sylvia Greiffenhagen (eds.): Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland [435]

INFORMATION

Marcela Linková:
Young Scientists Workshop [439]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz