Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1994

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Jiří Buriánek:
Úvodem k číslu “Transformace jako sociální anomie” [131]

Stati

Jan Sedláček:
Pojem anomie v kontextu Durkheimovy sociologie [135]

Vladimír Müller:
Normativní základy moderní společnosti v optice postmoderní kritiky [147]

Uwe Ewald:
Násilí jako problém identity? [157]

Alena Marešová, Miroslav Scheinost:
Současný stav kriminality v České republice [167]

Jitka Havlová:
Podnikání jako povolání? [179]

Přehledová esej

Jiří Šubrt:
Civilizační teorie Norberta Eliase [191]

Ze sociologických výzkumů

Jiří Buriánek:
Názory občanů na kriminologické aspekty prostředí v Praze [201]

Studenti píší

Helena Cmíralová:
Ohlasy amerických sociologů na dílo Émila Durkheima [215]

Zora Valanská:
Kultura National Geographic Society a jejího fotografického oddělení [219]

Recenze

Jan Sedláček:
Maxe Webera olśnienia i pomyłky [235]

Robert Nisbet:
Konzervativismus: sen a realita [240]

Vladimír Müller:
Zygmunt Bauman: Intimations of Postmodernity [244]

Zprávy a informace

Jiří Buriánek:
Studium sociologie na FF UK – stav a perspektiva [249]

Aleš Kabátek, Jitka Havlová:
Je zájem o sociologické vzdělání? [250]

Ivana Mazálková:
“Industrial Relations” na katedře sociologie FF UK [256]

Jiří Šubrt:
Symposion Hannah Arendt [257]

Jiří Šubrt:
Sociálně vědní archiv v Kostnici a jeho přínos pro rekonstrukci teorie sociálního jednání [258]

SPSS

Jan Řehák:
Anotace: Developer’s Kit – úplně nové možnosti pro užívání SPSS pro Windows [263]

Jan Řehák:
Informace: Akademická licence SPSS hledá své pokračovatele [264]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz