Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2003

české číslo

Obsah čísla

Michal Illner:
Úvodem k monotematickému číslu Soudobé město v měnící se společnosti [132]

STATI

Jiří Musil:
Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950–2000 [137]

Annett Steinführerová:
Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a současný pohled na Brno [169]

Zdeněk Uherek:
Cizinecké komunity a městský prostor v České republice [193]

Luděk Sýkora:
Suburbanizace a její společenské důsledky [217]

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Martin Ouředníček:
Suburbanizace Prahy [235]

Jiří Novobilský:
Postkomunistická města v krajině kyberprostoru [255]

MEDAILON

Michal Illner:
Jiří Musil pětasedmdesátník [269]

RECENZE

Tomáš Kostelecký:
Ronan Paddison (ed.): Handbook of Urban Studies [273]

Ludmila Fialová:
Pavla Horská, Eduard Maur, Jiří Musil: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa [275]

Jiří Musil:
Peter Demetz: Praha černá a zlatá. Výjevy ze života jednoho evropského města [277]

Zdenka Vajdová:
Paweł Swianiewicz (ed.): Public Perception of Local Governments [281]

ANOTACE

Daniel Čermák:
Győrgy Enyedi (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe [285]

Daniel Čermák:
Karel Schmeidler a kol.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě [285]

Jana Stachová:
Dennis R. Judd and Susan S. Fainstein (eds.): The Tourist City [286]

Jana Stachová:
Filipov II. Informatoria katedry sociologie [287]

ZPRÁVY A INFORMACE

Eva Semotanová:
Historický atlas měst České republiky – transdisciplinární projekt k srovnávacím dějinám měs [289]

Kazimír Večerka:
Výzkum pocitu bezpečí v českých městech [291]

Zdenka Vajdová:
Seminář Urbanizace jako téma interdisciplinárního výzkumu [292]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz