Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1994

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Miloš Havelka:
Úvodem k číslu věnovanému fakultě sociálních věd UK [3]

Miloslav Petrusek:
Česká sociologie a postmoderní výzva. Úvodní zamyšlení k číslu fakulty sociálních věd UK [5]

Stati

Josef Alan:
Narativní a analytické paradigma v soudobé sociologii [11]

Jiří Kabele:
Mýtus, realita a transformace. Mýtus není protikladem reality, je spíše alfou a omegou naší zkušenosti, samozřejmě obývaným univerzem [21]

Michal Černoušek:
Masmediální krajina – nové zarámování [35]

Martin Potůček:
Trh a správa v teorii a praxi sociální transformace [43]

Jan Jirák, Otakar Šoltys:
Vokalický systém z hlediska sociální distinktivnosti. Příspěvek k výkladu úlohy řečové komunikace při identifikaci sociálního statusu [51]

Z dějin sociologie

Hynek Jeřábek: Paul Felix Lazarsfeld:
Paul Felix Lazarsfeld – klasik sociologického výzkumu [57]

Ze sociologických výzkumů

Pavel Kuchař:
Proměny profesní struktury [73]

Eva Stehlíková:
Česká veřejnost 1993 o Chartě 77. Zpráva o poštovní anketě [81]

Zdeněk Strmiska:
Nad úmrtím profesora Miloše Kalába [91]

Recenze

Miloslav Petrusek:
T. G. Masaryk: Juvenilie. Studie a stati 1876-1881. Ed. Stanislav Polák [93]

Jean-Noel Kapferer:
Fáma – nejstarší médium světa [96]

Martin Hádek:
Politický řád: Filozofická antropologie, modernita a ideologická výzva [103]

Vladimír Soják:
Mezinárodní konflikty a jejich řešení [109]

Zprávy a informace

Miloslav Petrusek:
T. G. Masaryk jako sociolog [114]

Miloslav Petrusek:
Valná hromada a sjezd Masarykovy české sociologické společnosti [117]

Pavel Machonin:
Zasedání sekce sociální transformace na sjezdu MČSS [117]

:
Anketa Sociologického časopisu [118]

Anotace

Josef Alan:
Publikace Ústavu sociálně politických věd FSV UK 1991-1993 [120]

:
Blok anotací připravený studenty FSV UK [121]

SPSS

Jan Řehák:
Anotace: SPSS for Windows, version 6 [125]

Jan Řehák:
Konzultace [127]

Jan Řehák:
Informace [128]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz