Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [3]

Zygmunt Bauman:
Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství [5]

STATI

Miroslav Novák:
Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie [11]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Petr Mareš, Tomáš Sirovátka, Jiří Vyhlídal:
Dlouhodobě nezaměstnaní – životní situace a strategie [37]

Dan Ryšavý:
Sociální distance vůči Romům. Případ vysokoškolských studentů [55]

ESEJ

Zdeněk R. Nešpor:
Česká folková hudba 60.–80. let 20. století v pohledu sociologie náboženství [79]

MEDAILON

Markéta Sedláčková:
Postmoderní proměny v životě i díle Zygmunta Baumana [99]

RECENZE

Petra Rakušanová:
Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust [105]

Jiří Šubrt:
Marek Nohejl: Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: Pojednání o východiscích fenomenologické sociologie [106]

Jana Valdrová:
Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, KarinWullenweber, Ursula Doleschal, Franz Schindler: Gender-Forschung in der Slawistik [108]

Zdeněk Suda:
Wladysław Adamski, Pavel Machonin a Wolfgang Zapf (eds.): Transformace a modernizační výzvy: Česko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko [112]

Ladislav Cabada:
Jan Jirák, Blanka Říchová: Politická komunikace a média [114]

Jan Sedláček:
Witold Morawski: Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria [116]

Josef Kandert:
Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje [119]

ZPRÁVY A INFORMACE

Karel Müller, Věra Majerová, Jiří Buriánek, Pavel Kuchař:
XV. světový kongres International Sociological Association [123]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz