Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [848]

STATI

Martin Lux, Petr Sunega:
Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991–2003) [851]

Tomáš Lebeda:
Proporcionalita volebních formulí poměrných systémů [883]

PŘEHLEDOVÉ STATI

Tomáš Kostelecký, Věra Patočková:
Fungování národních, regionálních a lokálních vlád – problém měření výkonu vlád („government performance“) [913]

Lenka Slepičková:
Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma [937]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Dan Ryšavý:
Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit [953]

Jana Chaloupková:
Dohromady, nebo každý zvlášť? Hospodaření s příjmy manželských a nesezdaných párů [971]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Petr Soukup:
Proč užívat hierarchické lineární modely? [987]

DISKUSE

Zuzana Uhde, Hana Hašková, Hana Maříková, Alena Křížková:
Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou [1013]

Martin Hájek, Jiří Kabele, Kateřina Vojtíšková:
Vyjádření ke kritice obsažené v článku „Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou“ [1019]

O ČESKÉM VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ

Rudolf Pomazal:
Není polemika jako polemika aneb není totéž, když dva říkají totéž. Odpověď P. Matějů, R. Valenčíkovi a N. Simonové [1023]

Radim Valenčík:
Čekání na „bazický model“ [1028]

Natalie Simonová:
Centrální plánování nezachrání naše vysoké školství, byť by se tvářilo „sebesystémověji“ [1030]

Rudolf Pomazal:
Doslov recenzenta [1032]

JUBILEUM

Milan Horálek:
Oto Sedláček – 75letý [1033]

Akihiro Ishikawa:
Mé přátelství s dr. Otou Sedláčkem [1034]

MS:
Miloslav Petrusek septuagenarius [1037]

Zygmunt Bauman:
Gratulace [1037]

Pavel Machonin:
Miloslavu Petruskovi k 70. narozeninám [1038]

Jiří Buriánek:
Miloslav Petrusek: chvála učitelství [1041]

Martin Bútora:
Osobný vinš Miloslavovi Petruskovi [1043]

Jarosław Kilias:
Osobní kontakty Miloslava Petruska s polskými sociology 1990–2006 [1054]

Jadwiga Mizińska:
Gentleman, jakých je málo [1057]

Nikolaj Petrovič Narbut:
Miloslav Petrusek a ruská sociologie [1060]

Alena Miltová:
Výběrová bibliografie Miloslava Petruska [1062]

ROZHOVOR

Otázky prof. Miloslavu Petruskovi kladl Karel Černý:
Sociologie a společnost: totalitární nástrahy, současné výzvy [1063]

RECENZE

Lucie Jarkovská:
Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková (eds.): Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 [1077]

Michal Pullmann:
Gerald A. Cohen: Iluze liberální spravedlnosti [1083]

Kateřina Ivanová:
Peter F. Drucker: Fungující společnost (Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému) [1084]

Rastislav Bednárik:
Peter Ondrejkovič: Úvod do metodológie sociálnych vied [1087]

Oldřich Kašpar:
Petr Skalník (ed.): Dolní Roveň: poločas výzkumu. Dolní Roveň Research at half-time. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice Petr Skalník (ed.): Sociální antropologie obce Dolní Roveň. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice [1088]

Josef Basl:
M. Gail Jones, Brett D. Jones, Tracy Hargrove: The Unintended Consequences of High-Stakes Testing [1090]

Martin Kopecký:
Danny Wildemeersch, Veerle Stroobants, Michal Bron Jr. (eds.): Active Citizenship and Multiple Identities in Europe. A Learning Outlook [1093]

ZPRÁVY

Marek Skovajsa:
Tři sociologické události v říjnu 2006 [1097]

Josef Basl:
ECSR Summer School: Integrating Sociological Theory and Research in Europe ECSR Conference: European Comparative Studies, Quality and Inequality in Education [1099]

Miloš Delín:
9. pracovní konference BIOGRAFU [1101]

Lucie Vidovićová:
Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí (International Federation on Ageing) [1104]

Lukáš Linek:
Konference The European Parliament Election of 2004 [1106]

Jitka Laštovková:
Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism [1109]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz