Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1993

Jiří Večerník:
Regional differences: where is more social protection requested? [298]

Večerník, Jiří. 1993. „Regional differences: where is more social protection requested? .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (2): 298-302

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz