Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1993

Jiří Večerník:
Introduction to the Issue on Social Policy [147]

Večerník, Jiří. 1993. „Introduction to the Issue on Social Policy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (2): 147-148

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz