Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Czech Sociological Review 1/1993

anglické číslo

Obsah čísla

Obsah

Jiří Večerník:
Úvod [3]

Stati

Jiří Musil:
Česká a slovenská společnost. Skica srovnávací studie [5]

Eva Broklová:
Češi a Slováci 1918-1938 [23]

Jadwiga Šanderová:
Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací [43]

Zora Bútorová:
A Deliberate ”Yes” to the Dissolution of the ČSFR? The Image of the Parties and the Split of Czecho-Slovakia in the Eyes of the Slovak Population [58]

Petr Matějů, Blanka Řeháková:
Revoluce pro koho? Analýza vybraných vzorců intragenerační mobility v období 1989-1992 [73]

Zdeněk Konopásek:
O dvojí univerzalitě institucí welfare state (není mix jako mix) [91]

Recenze

Eva Broklová:
Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938 [105]

Zprávy a informace

Ondřej Hubáček:
Postoje českých a slovenských lokálních politických elit k transformaci společnosti [111]

Michal Kudernatsch:
What Type of Capitalism Is Expected In the Czech Republic [114]

Marie-Elisabeth Ducreux:
A Short Presentation of the CEFRES’ Activities [120]

Marcia Greenberg:
Supporting Reconstruction of the Social Safety Net: A Working Group Searches for Programmatic Responses to Unemployment in Central Europe [120]

Thesia I. Garner, Jiří Večerník:
The Luxembourg Income Study and East-West Comparisons [123]

Jiří Buriánek:
Department of Sociology, Faculty of Philosophy, Charles University, Prague [125]

Ivo Možný:
Department of Sociology, Social Policy and Social Work, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno [127]

Zdeněk Konopásek:
Report On The International Workshop ”Ourselves’ Selves: Telling Life Story – Making History” [129]

Anotace

Klára Vlachová:
Anotace [131]

Dokumenty

Antonín Vácha, Lubomír Brokl, Jitka Stehlíková:
The Dissolution of Czechoslovakia. A Chronology of Events in 1992 [133]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz